Project

Bệnh viện Thái Hòa


Project Description
Project Name : Bệnh viện Thái Hòa
Code : HC-BVTH
Location : Đồng Tháp
Tender package : Cung cấp và thi công sàn vinyl
Item : Bệnh viện
Contractor : Công Ty Cổ Phần Thương Mại Đầu Tư Xây Dựng Hoàng Chương
Start year : 2019
Project Description

Công trình Bệnh viện Thái Hòa - Đồng Tháp là một trong những công trình trọng điểm năm 2019 do Hoàng Chương thực hiện. 

Bệnh viện Thái Hòa đã khánh thành và đưa vào sử dụng hồi tháng 01/2020 vừa qua.

other projects


HOTLINE

(08) 5445 2107