Project

Công trình Axon Lab


Project Description
Project Name : Công trình Axon Lab
Code : HC-AXL
Location : Quận 4, TP.HCM
Tender package : Cung cấp và thi công sàn vinyl
Item : Phòng thí nghiệm
Contractor : Công Ty Cổ Phần Thương Mại Đầu Tư Xây Dựng Hoàng Chương
Start year : 2019
Project Description
other projects


HOTLINE

(08) 5445 2107