Project

Hà Đô Centrosa Garden

Hà Đô Centrosa Garden

Project Description
Project Name : Hà Đô Centrosa Garden
Code : HC-HCG
Location : 200 đường 3/2, Quận 10, TP.HCM
Tender package : Chống thấm
Contractor : Công Ty CP TM ĐT XD Hoàng Chương
Start year : 2018
Project Description
other projects
HOTLINE

(08) 5445 2107