Project

Viện Giáo dục Shichida Việt Nam


Project Description
Project Name : Viện Giáo dục Shichida Việt Nam
Code : HC-SCDVN
Location : Hà Nội
Tender package : Cung cấp và thi công sàn vinyl
Item : Học viện Giáo dục
Contractor : Công Ty Cổ Phần Thương Mại Đầu Tư Xây Dựng Hoàng Chương
Start year : 2019
Project Description
Vừa qua, Công Ty Cổ Phần Thương Mại Đầu Tư Xây Dựng Hoàng Chương đã hoàn thành việc cung cấp và thi công sàn vinyl cho Viện Giáo dục Shichida Việt Nam tại Hà Nội.
other projects


HOTLINE

(08) 5445 2107