Project

Viện Tế Bào Gốc

Viện Tế Bào Gốc

Project Description
Project Name : Viện Tế Bào Gốc
Code : HC-VTBG
Location : Thành phố Hồ Chí Minh
Tender package : Cung cấp và thi công sàn vinyl
Item : Viện nghiên cứu
Contractor : Công Ty Cổ Phần Thương Mại Đầu Tư Xây Dựng Hoàng Chương
Start year : 2019
Project Description
Thêm một công trình mà Hoàng Chương đã hoàn thành với gói thầu "Cung cấp và thi công sàn vinyl" trong năm 2019: Viện Tế Bào Gốc
other projects


HOTLINE

(08) 5445 2107