Vincom Cà Mau

Vincom Cà Mau

Project Description
Project Name : Vincom Cà Mau
Code : HC-VCCM
Location : Tỉnh Cà Mau
Tender package : Chống Thấm
Contractor : Công Ty CP TM ĐT XD Hoàng Chương
Start year : 2018
Project Description
HOTLINE

(08) 5445 2107