Project

Vitours Hoàng Cường Luxury Resort & Hotel Danang Beach

Vitours Hoàng Cường Luxury Resort & Hotel Danang Beach

Project Description
Project Name : Vitours Hoàng Cường Luxury Resort & Hotel Danang Beach
Code : HC-VTHC
Location : Thành Phố Đà Nẵng
Tender package : Chống Thấm
Contractor : Công Ty CP TM ĐT XD Hoàng Chương
Start year : 2018
Project Description
other projects


HOTLINE

(08) 5445 2107