Bệnh viện FV


Mô tả dự án
Tên dự án : Bệnh viện FV
Mã số : HC-FV15
Vị trí : Quận 7, HCM
Gói thầu : Cung cấp và lắp đặt tấm sàn Vinyl
Khối nhà : Khoa Cấp Cứu, Khoa Nhi và Sản Phụ Khoa
Đơn vị thi công : Công ty CP TM ĐT XD Hoàng Chương
Năm khởi công : Tháng 8/2015
Mô tả dự án
Các công trình khác


HOTLINE

(08) 5445 2107