công trình

CÔNG VIÊN VUI CHƠI GIẢI TRÍ CHÂU Á - ASIA PARK


Mô tả dự án
Tên dự án : CÔNG VIÊN VUI CHƠI GIẢI TRÍ CHÂU Á - ASIA PARK
Mã số : HC-AP15
Vị trí : Đà Nẵng
Gói thầu : Thi công chống thấm
Khối nhà : Khối nhà Trung Quốc, Ấn Độ, Thái Lan
Đơn vị thi công : Công ty CP TM ĐT XD Hoàng Chương
Năm khởi công : T6/2015
Mô tả dự án
Các công trình khác


HOTLINE

(08) 5445 2107