Lĩnh vực hoạt động

THƯƠNG MẠI

Hoàng Chương tự hào là nhà cung cấp các vật liệu xây dựng chất lượng cao tại thị trường Việt Nam tập trung vào các lĩnh vực:

+ Hệ thống mái nhà TPO/EPDM

+ Hệ thống hồ chứa nước EPDM

+ Hệ thống sàn Vinyl, Hệ thống sàn Epoxy, PU

+ Hệ thống chống thấm

TM PP34 II_1
Hệ thống mái TPO Hệ thống sàn Vinyl dân dụng Hệ thống chống thấm mái nhà
BB_34 1_1 RR_34

Bê tông tăng cứng dạng lỏng

Hồ nước sử dụng màng EPDM Hệ thống chống thấm bể nước

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Các lĩnh vực hoạt động khác :

HOTLINE

(08) 5445 2107