công trình

Trường Đại Học FulBright-Temp Campus


Mô tả dự án
Tên dự án : Trường Đại Học FulBright-Temp Campus
Mã số : HC-FUV
Vị trí : Quận 7, TP.HCM
Gói thầu : Cung cấp và lắp đặt sàn vinyl
Khối nhà : Temp Campus
Đơn vị thi công : Công Ty CP TM ĐT XD Hoàng Chường
Năm khởi công : 2018
Mô tả dự án
Gói thầu cung cấp và lắp đặt sàn vinyl Armstrong
Các công trình khác


HOTLINE

(08) 5445 2107