công trình

Viện Giáo dục Shichida Việt Nam


Mô tả dự án
Tên dự án : Viện Giáo dục Shichida Việt Nam
Mã số : HC-SCDVN
Vị trí : Hà Nội
Gói thầu : Cung cấp và thi công sàn vinyl
Khối nhà : Học viện Giáo dục
Đơn vị thi công : Công Ty Cổ Phần Thương Mại Đầu Tư Xây Dựng Hoàng Chương
Năm khởi công : 2019
Mô tả dự án
Vừa qua, Công Ty Cổ Phần Thương Mại Đầu Tư Xây Dựng Hoàng Chương đã hoàn thành việc cung cấp và thi công sàn vinyl cho Viện Giáo dục Shichida Việt Nam tại Hà Nội.
Các công trình khác


HOTLINE

(08) 5445 2107