công trình

Viện Tế Bào Gốc

Viện Tế Bào Gốc

Mô tả dự án
Tên dự án : Viện Tế Bào Gốc
Mã số : HC-VTBG
Vị trí : Thành phố Hồ Chí Minh
Gói thầu : Cung cấp và thi công sàn vinyl
Khối nhà : Viện nghiên cứu
Đơn vị thi công : Công Ty Cổ Phần Thương Mại Đầu Tư Xây Dựng Hoàng Chương
Năm khởi công : 2019
Mô tả dự án
Thêm một công trình mà Hoàng Chương đã hoàn thành với gói thầu "Cung cấp và thi công sàn vinyl" trong năm 2019: Viện Tế Bào Gốc
Các công trình khác


HOTLINE

(08) 5445 2107