Lĩnh vực hoạt động

XÂY DỰNG

Tư vấn, thiết kế, thi công và giám sát chất lượng công trình xây dựng trong hệ thống mái nhà, sàn nhà, hệ thống chống thấm.

1405445345-Construction_Management_1 New_Picture_1_234
Tư vấn, thiết kế công trình Thi công công trình
DSCF9629_1
Giám sát chất lượng công trình

 Các lĩnh vực hoạt động khác :

HOTLINE

(08) 5445 2107